Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.  Obj. 22, 18.19. Jak z 10 przykazań zrobiono 9 w tzw. BIBLII EKUMENICZNEJ ! Księga Powtórzonego Prawa Rozdział 5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dodanie słowa “dla” do 4 przykazania o szabacie: Księga Wyjścia rozdział 20:          Księga Powtórzonego Prawa rozdział 5: Osoby ze strony Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP biorące udział w tych przeróbkach Pisma Świętego: Władysław Polok Jarosław Dzięgielewski Zachariasz Łyko Jan Pollok Arkadiusz Bojko Adam Grześkowiak Krzysztof Kalaczyński Andrzej Siciński a lista przeróbek na modłę babilońską jest bardzo długa!!! Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję 5 Moj. 4,2. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Przyp. Sal. 30,5.6.