“upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?”  Mar. 10,17 “Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” Dz.Ap.16,30