Sodoma: Hipokryzja i władza w Watykanie  -     Frédéric Martel (Autor) wideo na youtube.com  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,  i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Objawienie Jana