Rodzice jego, bali się Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. Jan 9,22     Wykluczenie: alienacja, banicja, izolacja, kwarantanna, odizolowanie, odosobnienie, odseparowanie, osamotnienie, ostracyzm, samotność, wyobcowanie, anihilowanie, dyskredytacja, dyskwalifikacja, dziesiątkowanie, eksterminowanie, eliminacja, eliminowanie, kasacja, kasata, kasowanie, kończenie, likwidowanie, odrzucenie, rozwiązywanie, trzebienie, unicestwianie, unieważnianie, usunięcie, usuwanie, uśmiercanie, wyeliminowanie, wyniszczanie, wyrzucenie, zdyskredytowanie, zdyskwalifikowanie, znoszenie, zwalczanie, zwijanie, dobór, obieranie, obiór, odrzucanie, odsianie, odsiew, przebranie, przesiew, redukcja, rugowanie, selekcja, selekcjonowanie, sito, wybieranie, wybór, wybranie, wykluczanie, wyłączanie, wyodrębnienie, wyselekcjonowanie, wyłączenie, bojkot, śmierć cywilna, zerwanie stosunków, czerwona kartka, kara, nagana, wykluczenie z gry, żółta kartka, wyalienowanie, ekskluzja, marginalizacja, Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Mat.24 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. Mat.24 Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Jan.9.34 „Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” Mt 5,11-12 „Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.” 2 Tym 3,12-14 „I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.” Mt 19,29 „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość”. Jak 1,2-3 Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Jan 15,18 Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Jan.15,20.21.