Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mat. 28, 18.19 Apel do wierzących adwentystów w Trójcę Przenajświętszą oraz do adwentystów-antytrynitarzy. 1. Zawierzcie Jego prorokom i nie kamieniujcie, tych, których On posyła do nas. Duch Święty w tych czasach ostatecznych udzielił nadzwyczajnego dary ducha proroctwa E.G.White (1827-1915) czyniąc z niej Posłańca Pana (proroka). Nauka Posłańca Pana przemawia w dalszym ciągu do nas, szczególne w temacie boskości Chrystusa. Oto są miejsca, w których przemawia E.G. White w temacie boskości Chrystusa w książce “Wielki Bój”: Innym niebezpiecznym błędem jest nauka, która zaprzecza boskości Chrystusa i twierdzi, że nie istniał On przed swoim przyjściem na świat. Teoria ta akceptowana jest przez wielu, którzy oświadczają, że wierzą Biblii, ale nauka ta sprzeciwia się wyraźnym wypowiedziom Jezusa mówiącym o Jego związku z Ojcem, o Jego boskim charakterze oraz preegzystencji. Poglądu tego nie można utrzymać, jeśli się nie przekręci słów Pisma Świętego. Nie tylko zaciemnia on pojęcie ludzi o planie zbawienia, lecz także podkopuje wiarę w Biblię, jako objawienie Boże. Jeżeli ludzie nie uznają świadectwa natchnionego Pisma Świętego dotyczącego boskości Chrystusa, daremna jest z nimi dyskusja na ten temat, ponieważ nawet najwyraźniejszy dowód nie przekona ich:, „Ale człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić.” 1 Koryntian 2,14. Kto przyjął ten błąd, nie może właściwie pojąć charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości. Wielki Bój, Rozdział 32, akapit 19. Duchy zaprzeczają boskości Chrystusa, a nawet stawiają Stwórcę na równi z sobą. Wielki Bój, Rozdział 34, akapit 4. Demony uznają boskość Chrystusa i drżą przed Jego mocą, a ludzie błagają o łaskę i w strachu padają na ziemię. Wielki Bój, Rozdział 40, akapit 8. tekst Wielkiego Boju w PDF: https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/pl_WB(GC).pdf książka czytana Wielki Bój playlista: https://youtu.be/uUjul3fdwL0 2. Wszelkie dyskusje z jakimikolwiek anty-trynitarzami są bezcelowe i stratą czasu i nerwów. Z Szatanem i jego posłańcami nie dyskutuje się. 3. Adwentyści anty-trynitarze powinni opuścić Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dając dowód tego, że nie będą postrzegani, jako wilki w owczej skórze. Poprzez anty-trynitaryzm nie mogą być dłużej postrzegani, jako adwentyści. Przychodzenie na zebrania adwentystyczne, utrzymywanie aktywnych kontaktów z adwentystami wraz z propagowanie swojego anty-trynitaryzmu czyni ich wilkami w owczej skórze. Tacy ludzie dokonywali wiele zła we wspólnocie adwentystycznej. 4. Dlatego apeluję do adwentystycznych anty-trynitarzy: Ludu antytrynitarzy wyjdź z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jarosław Woźniak 1 października 2020 roku.