200-lecie TB, na tronie kardynał K.Nycz Pastor Paweł Lazar, ekumania. Ekumeniczne bratanie się Nabożeństwo ekumeniczne Pastor P.Lazar Click thumbnail to enlarge Msza św z Pastorem M.Haraim Pastor J.Dzięgielewski promuje Biblię Ekumeniczną Abyśmy byli jedno. Pastor Bojko. Miłość ekumeniczna. Pastor Paweł Lazar, ekumania. 200-lecie TB, na tronie kardynał K.Nycz 200-lecie TB, nad tronem Matka Boska Częstochowska Statut Towarzystwa Biblijnego w Polsce II. CEL DZIAŁALNOŚCI I ZASADY REALIZACJI wg  §7,   2 punkt. 3)  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zobowiązał się do: organizowania nabożeństw ekumenicznych, nabożeństw biblijnych i spotkań o charakterze modlitewnym; propagowanie ducha ekumenizmu, pojednania i szerzenia chrześcijańskiej współpracy i współdziałania w duchu Ewangelii. Pastor Paweł Lazar We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth.                                                            Selected Messages 2:390 (1905). {LDE 55.2} Nie możemy teraz zejść z fundamentów ustanowionych przez Boga. Nie możemy teraz wejść do żadnej nowej organizacji, ponieważ oznaczałoby to odstępstwo od prawdy. (Selected Messages 2: 390 (1905). {LDE 55.2} E.G.White “Wydarzenia czasów końca” str.39,ZNAKI CZASU, 1995. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 maja 2019 roku. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego skromnie informuje o swojej działalności ekumenicznej w ramach Towarzystwa Biblijnego, którego jest członkiem a razem z Towarzystwem Biblijnym należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Informacja na www.adwent.pl może szokować ukrywaniem swojej działalności ekumenicznej przez 10 lat. “Każdego roku w maju, pod patronatem Towarzystwa Biblijnego w Polsce, odbywają się Ekumeniczne Dni Biblijne. W tym roku przesłanie z tej okazji przygotował Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Okolicznościowe nabożeństwa i spotkania odbędą się w różnych kościołach w całym kraju.” Komentarz: Zarząd Kościoła w osobach ks. Ryszarda Jankowskiego i ks. Marka Rakowskiego oraz ks. Andrzeja Sicińskiego wprowadza fałszywą Biblię Ekumeniczną i współpracę z upadłym protestantyzmem i Wielkim Babilonem. Jak “Anioł Światłości” wykorzystuje do tego Słowo Boże pod płaszczykiem tzw. “Ekumenicznych Dni Biblijnych”.  Oczywiście, to nie będzie głoszenie “wiecznej ewangelii” czy też Poselstwa Trzech Aniołów a tym bardziej “ludu mój wyjdź z Babilonu”, no, bo jak, przecież jest powrót do Babilonu i jego córek. Boże chroń swoje dzieci od takiej ewangelizacji i ekumenizmu. źródło: Adwentyści autorami przesłania na Ekumeniczne Dni Biblijne.           ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Adwentyści propagują EKUMENICZNĄ BIBLIĘ  Z ILUSTRACJAMI DLA DZIECI czyli ekumenizacja adwentystów.  13 listopada 2019 r.       ŹRÓDŁO