Adwentyści Dnia Siódmego i ich prywatne bardzo ciekawe i wartościowe strony. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie” (GM3A) jest Bożą odpowiedzią na modlitwy wielu osób dostrzegających potrzebę zjednoczenia się w celu efektywnego głoszenia Ewangelii. W 2003 roku Duch Święty pobudził serca kilku sług Bożych, by modlić się o kogoś, kto potrafiłby nauczać praktycznej misji. W odpowiedzi na te modlitwy Bóg przysłał do Polski siostrę Walentynę Davydyuk – osobę z wieloletnim doświadczeniem na polu misyjnym (praca w zborach, na nowych terenach). Ta szybko zauważyła, że „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, więc rozpoczęła zgodnie z Biblią „prosić Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo swoje” (Łuk. 10,2). W tym czasie Duch Święty zaczął rozbudzać w sercach młodych osób chęć oddania życia Chrystusowi, oraz pragnienie działania dla Niego. kanał na youtube.com ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Witamy na naszej stronie! Studio ADeeS znajduje się w małej uzdrowiskowej miejscowości - Goczałkowice Zdrój niedaleko miasta Pszczyna w województwie śląskim. Oferujemy zarówno usługi nagraniowe, zapewniając wysoką jakość i profesjonalizm, jak również szeroką gamę własnych produkcji na płytach CD i DVD. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i podjęcia z nami współpracy! kanał na youtube.com   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Wszystkie książki z okresu początku adwentyzmu z pionierami i E.G.White, w języku angielski.  https://ellenwhiteaudio.org/  Fundacja Źródła Życia istnieje od 1992 roku. Beneficjentami jej działań jest wiele osób z różnych grup wiekowych z ogółu społeczeństwa. Główne działania Fundacji to: • szerzenie wiedzy o zdrowiu i zapobieganiu chorobom • wspomaganie lecznictwa i rehabilitacji chorych • propagowanie zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania • popularyzacja wolności od nałogów oraz zasad moralności chrześcijańskiej • uświadamianie konieczności zdrowego wypoczynku i rekreacji • dobroczynność na rzecz osób ubogich i upośledzonych Sklep  Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ewangelia wg  Jana