Wokół Boskiego tronu siedzą starcy. Czy nie należy brać przykład z Boga i okazywać szacunek starcom, szczegółnie w kościele? A wokół tronu, dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziescu czterech starców.                Obj.4. Czy ktoś widział STARCÓW w Zarządach i Radach Kościoła i Zborów? 5 Moj. 32,7: Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą. Izaj. 3,12: Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić.