Wartościowe filmy chrześcijańskie: 1. LAMPA W CIEMNOŚCI - Film pokazuje mało znane kulisy bezpardonowej walki Kościoła rzymskokatolickiego z prawdziwymi chrześcijanami. Opisuje wydarzenia od czasów apostolskich do dziś. Pokazuje prawdziwe oblicze Jezuitów-zbrojnego ramienia KRK. Na koniec ukazuje kulisy powstawania nowych przekładów Pisma Świętego i manipulacji przy ich treści. LAMPA W CIEMNOŚCI cz.1     LAMPA W CIEMNOŚCI cz.2 2. MOST DO BABILONU - W 1881 roku Westcott i Hort opublikowali wersję Nowego Testametnu, która diametralnie zmieniła dotychczasowe podejście do greckiego tekstu Nowego Testamentu. Ich teoria głosiła, że funkcjonujący od pierwszych wieków chrześcijaństwa tekst grecki Nowego Testamentu jest pełen błędów. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy odnalezione w XIX wieku rękopisy: Synaicki i Watykański, są źródłem prawdy, czy tworem przeciwników natchnionego Słowa Bożego? Jaki naprawdę cel przyświecał tym, którzy swoimi działaniami podważyli nieomylność Pisma Świętego i zapragnęli dokonać jego korekty? Polskim odpowiednikiem Biblii Westcotta i Horta jest BIBLIA EKUMENICZNA        (wprowadzona na rynek polski 17 marca 2018 roku) i Biblia Świadków Jehowy. MOST DO BABILONU CZ. 1        MOST DO BABILONU CZ.2 3.PSYCHOLOGICZNE ZWIEDZENIE - Deidre i Martin Bobgan.   Martin i Deidre Bobganowie są od kilkudziesięciu lat autorytetami w dziedzinie poradnictwa biblijnego przeciwstawianego poradnictwu psychologicznemu. Przez wiele lat udzielali porad psychologicznych, lecz porzucili tę profesję, gdy spostrzegli, że jest ona diabelskim oszustwem. Poniższe wykłady ukazują niebiblijność terapii psychologicznych, a także ich nieskuteczność czy raczej skuteczność przypisywaną placebo. Ukazują prawdziwe oblicze psychologii w świetle Pisma Świętego i badań naukowych. PSYCHOLOGICZNE ZWIEDZENIE cz.1    PSYCHOLOGICZNE ZWIEDZENIE cz.2 4. KĄKOL WŚRÓD PSZENICY - Film ukazuje starania Kościoła rzymskokatolickiego i ludzi mu podległych zmierzające do zdyskredytowania czystego tekstu Pisma Świętego i zastąpienia go tekstem zniekształconym, co też udało się osiągnąć po wielu latach zabiegów i intryg. KĄKOL WŚRÓD PSZENICY cz.1     KĄKOL WŚRÓD PSZENICY cz.2 5. Lew Tołstoj - Odbudowywanie Piekła - Lew Tołstoj Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu w literaturze europejskiej. Klasyk literatury rosyjskiej i światowej. Uchodził za najwyższy autorytet moralny w Rosji na przełomie XIX-XX w. Jego idee „nieprzeciwstawiania się złu przemocą” miały znaczący wpływ na poglądy Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Ponadto twórca koncepcji samodoskonalenia moralnego jednostki oraz programowego antyestetyzmu i postulowania sztuki moralistycznej. Pod wpływem jego religijnych i moralnych idei powstała nowa doktryna społeczno-religijna: tołstoizm 6. Trzech starców - Lew Tołstoj    7. Film “Historia Jonasza” w oparciu o księgę Jonasza. 8. Biblia Króla Jakuba - Księga, która odmieniła świat Najlepiej przetłumaczona biblia na język angielski z początku XVII w. nie bez wpływu Erazma z Rotterdamu, który był trzy razy w Anglii w latach 1498 - 1516. Źródło przekładu to m.in. textus receptur oraz Biblia Teodora Bezy. Peter Ruckman napisał: " Niemiecka Biblia Martina jest niemiecką Biblią Króla Jakuba, która jest odpowiednikiem angielskiego króla, co wszyscy potwierdzają . "(Biblical Scholarship, str. 146) Ruckman napisał:" Bóg stworzył niemiecki Textus Receptus dla kontynentu "( s. 230) Ruckman stwierdził: "Nigdy nie wahaj się porównać żadnego greckiego tekstu z tekstem" Reichstext "(Monarch of the Books, str. 19). Floyd Jones napisał: "To tłumaczenie Lutra z greckiego tekstu Erasmusa na język niemiecki było główną bronią, którą Duch Święty użył w doprowadzeniu do reformacji" (Która wersja, str. 53). ( źródło Wikipedia i inne) W Polsce odpowiednikiem Biblii Lutra i KJV jest Biblia Gdańska. Przekłady te był bezlitośnie zwalczane i palone przez kler katolicki. a w końcu do opracowania własnej alternatywy wg tekstu krytycznego. 9. Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy razem???_cz 1-3 Zapis wideo konferencji z 1999 roku. Konferencja odbyła się pod hasłem "Byli katolicy dla Chrystusa" i była poświęcona ekumenicznemu dokumentowi ECT - "Evangelicals and Catholics Together" (Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy razem). Mówcy wskazują na zagrożenia, jakie pociąga za sobą podpisanie tego dokumentu. Wykazują, że jego treść  jest sprzeczna z Pismem Świętym. Mimo, że minęło kilkanaście lat, temat i zagrożenie są wciąż aktualne. Szczególnie ciekawe są wystąpienia byłego księdza rzymsko-katolickiego Richard Bennett. Na youtube.com mozna znaleźć wiele jego wykładów w języku polskim. 10. Charles Haddon Spurgeon   Film jest nagrany jako świadectwo życia w wierze C. H. Spurgeona zwanego księciem kaznodziei przez ludzi, którzy go słuchali. Do dziś jego kazania poruszają Boży lud do podążania za Jezusem Chrystusem. filmy biograficzny: Charles H. Spurgeon       Wykłady, Kazania.... 1. W pobliżu wąskiej bramy 2. Szata weselna 11. Historia chrześcijaństwa BBC Knowledge naracja i edycja prof. Diarmaid MacCuloch odcinek 1: Początki chrześcijaństwa odcinek 2: Katolicyzm. Nieoczekiwany triumf Rzymu odcinek 3: Prawosławie. Od imperium do imperium odcinek 4: Reformacja. Jednostka wobec Boga odcinek 5: Protestantyzm odcinek 6: Bóg na ławie oskarżonych cała playlista: Historia chrześcijaństwa 12. Wartościowe kanały na youtube                                                             GabinetCRM