Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?       2 Kor. 6, 14-16 HISTORIA LISTU OTWARTEGO DO PASTORA RYSZARDA JANKOWSKIEGO Napisałem ten list z uwagi, jak to prorok Ezechiel zapisał w dziewiątym rozdziale o tych, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w Jeruzalem. Czarę goryczy przelało słowo, "dla", które zostało dodane w Biblii Ekumenicznej do czwartego przykazania dekalogu, który dał nam nasz Stwórca, Pan Bóg, co zaakceptował swoim podpisem Pastor Jarosław Dzięgielewski Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. 17 marca 2018 roku ( sobota) w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbyła się o godz. 11 uroczysta prezentacja Biblii Ekumenicznej w udziałem zwierzchników polskich kościołów protestanckich, rzymskokatolickich i adwentystycznych w osobie Pastora Jarosława Dzięgielewskiego. Był to czarny szabat w historii polskiego adwentyzmu. Dzień wcześniej 16 marca 2018 roku ( piątek, zachód słońca w Warszawie był o godzinie 17; 39) w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się o godzinie 18 ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne z okazji wydania Biblii Ekumenicznej. Na koniec liturgii błogosławieństwa Aaronowego udzielili wszyscy obecni na nabożeństwie biskupi lub zwierzchnicy z Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła ewangelicko-reformowanego, Kościoła ewangelicko-metodystycznego, Kościoła zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ( tutaj był też obecny Pastor Andrzej Siciński), Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.  źródło: www.ekumenizm.pl                                                                    Jarosław Woźniak Pobierz plik: Zobacz filmy dotyczące jak powstała Biblia Ekumeniczna, Most do Babilonu:                        Most do Babilonu cz.1       Most do Babilonu cz.2     16 marca 2018 roku - piątek godz. 18                                      17 marca 2018 roku - sobota godz. 11 16 marca 597 p.n.e. Babilon zdobył Jerozolimę 16 marca 2018 roku “Babilon” zdobył “Jerozolimę”, podobieństwo dat nie jest przypadkowe. Dane z Wikipedii: Kronika Nabuchodonozora, znana również jako Kronika Jerozolimska , jest jedną z serii Kronik Babilońskich i zawiera opis pierwszych jedenastu lat panowania Nabuchodonozora II (panowanie  605 - ok. 562 pne). Tabliczka wyszczególnia kampanie wojskowe Nabuchodonozora na zachodzie i została zinterpretowana jako odniesienie zarówno do bitwy pod Karkemisz, jak i oblężenia Jerozolimy (597 pne). Tabliczka ma numer ABC5 w standardowym tekście Graysona i BM 21946 w British Museum. Kronika nie odnosi się bezpośrednio do Jerozolimy, ale wspomina o „mieście Iaahudu”, interpretowanym jako „miasto Judy”. Kronika stwierdza: W siódmym roku (Nabuchodonozora) w miesiącu Kislew (listopad / grudzień) król Babilonu zebrał swoją armię, a po najeździe na ziemię Hatti (Syria / Palestyna) oblegał miasto Juda. Drugiego dnia miesiąca Adar (16 marca) zdobył miasto i wziął do niewoli króla (Jechoniasza). Na jego miejsce ustanowił króla (Sedekiasza) wybranego przez siebie, a po otrzymaniu bogatej daniny wysłał go do Babilonu.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Odpowiedzi i reakcje na LIST OTWARTY. Nie będę tych wypowiedzi komentował, zostawiam to uważnemu czytelnikowi. N.N. znaczy, że dana osoba chce zachować anonimowość: 1. Niedawno od znajomego dostałem namiar na artykuł "Piękny zapach i niepowtarzalny smak… ekumenizmu" z 2007 r. Zadałem pytanie uczestnikowi z ADS : "Witaj  Bracie Mirosławie  ! Chciałbym prosić o wyjaśnienie dlaczego brat brał czynny udział w poniżej opisanym ekumenicznym spotkaniu ? Czy było to uzgodnione z władzami naszego kościoła , skoro został brat przedstawiony jako jego przedstawiciel ? Oficjalnie twierdzimy jako kościół , że z ekumenizmem nie mamy jako kościół nic wspólnego , ale jak widać poniżej nie jest to prawdą ?!. Zabawa w politykę kościelną jest bardzo niebezpieczna . "   Odpowiedź : "Brałem, biorę i brać będę udział w podobnych spotkaniach, bo słowo ekumenizm ma wiele znaczeń i kontekstów. Być może ktoś widzi w nim tylko jeden, ja natomiast więcej. A co dobrego wynikło z tego spotkania to ci mogę  kiedyś napisać , ale tłumaczyć sie nie będę." Adwentysta N.N.   Zdjęcia pochodzą z 27 stycznia 2007 roku 2. “Należy odróżnić ekumenie polegającą na łączeniu się wokół jakiejś idei kosztem kompromisów od kontaktów ekumenicznych, które tak naprawdę są kontaktami międzywyznaniowymi mającymi na celu zapoznanie przedstawicieli innych kościołów z ewangelią. Zgadzam się, że są granice, których nie można przekraczać. Moim zdaniem, kościół w Polsce ich nie przekroczył. Media bardzo często używają terminu "spotkanie ekumeniczne", czy "nabożeństwo ekumeniczne", ponieważ powszechnie używa się tej nazwy na określenie każdego kontaktu międzywyznaniowego. Jeśli Ty rozmawiasz na ulicy, czy u kogoś w domu z wyznawcą innego kościoła, to też będzie kontakt ekumeniczny. Według mojej wiedzy nie ma z naszej strony mowy o żadnym porozumieniu z Babilonem.” Pastor N.N. 3. Może ten list ich wyrwie z marazmu i ekumeni  w której tkwią powyżej uszu. B.T. 21.09.2018 4. Witaj Bracie Jarosławie, Dobrze, że znalazł się jeden odważny aby zaprotestować przeciwko odstępstwu w kościele. Popieram Twoje działanie i przesyłam Ci poniższy list, który wysłałem do pastora R.Jankowskiego. Życzę pokoju i błogosławieństw Bożych. N.N ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Szanowny Pastorze, Przewodniczący, W załączeniu przesyłam Ci list, który pewnie otrzymałeś bezpośrednio o jego nadawcy. Brat Jarosław Woźniak w trosce o czystość nauki płynącej ze Słowa Bożego, poruszył ważny w obecnym czasie temat mający wpływ na życie i zbawienie człowieka. W ostatnich latach wydarzenia w naszym Kościele wprowadzają niepokój u wielu gorliwych naśladowców Chrystusa - członków naszego Kościoła. Bracie Przewodniczący przed Tobą wielkie wyzwanie, czy zdołasz sprostać potrzebom obecnej chwili. W pełni popieram treść listu brata Jarosława Woźniaka. Z wielkim zainteresowaniem oczekuję działania i odpowiedzi na list br. J.Woźniaka. N.N. - członek Zboru KADS w ... 29.09.2018. 5.