To zaś powinniście czynić: mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! Zach. 8,16. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Ef. 4,25. Zwracanie uwagi na wykroczenia, odstępstwo, grzech itp. rządących kościołem i duchowieństwu jest prawdziwym chrześcijaństwem. Przypominajcie liderom, że patrzymy in na ręce. “Wszystko, co chrześcijanin czyni, winno być jasne i proste. Prawda pochodzi od Boga, ale kłamstwo w każdej postaci pochodzi od szatana, a kto w jakikolwiek sposób zbacza z prostej linii prawdy, poddaje się potędze złego. Nie zawsze jest łatwo mówić ścisłą prawdę, a tym trudniej, gdy się jej nie zna. Ile razy przeszkadza uprzedzenie, brak umiejętności lub nienależyta ocena spraw, z którymi mamy do czynienia. Tylko wtedy możmy mówić prawdę, gdy myśli nasze są ustawicznie pod kontrolą Tego, który sam jest prawdą.” Nauki z góry Błogosławieństwa. ZNAKI CZASU 1989, Rozdział 3, Duch zakonu, str.67. Everything that Christians do should be as transparent as the sunlight. Truth is of God; deception, in every one of its myriad forms, is of Satan; and whoever in any way departs from the straight line of truth is betraying himself into the power of the wicked one” (MB 68) Lodówka lub kosz programów z GC, które nie ujrzały światła dziennego w Polsce. 1. Jawność i przejrzystość. https://www.gcasconnect.org/transparency-and-accountability.pdf. WSTĘP: “Globalne przywództwo Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zwraca uwagę na ważne zasady przejrzystości i odpowiedzialności. Te dwie zasady, przejrzystość i  odpowiedzialność, są nierozerwalnie związane i sprzyjają wysokiemu poziomowi uczciwość i zaufanie do przywództwa. Są to warunki wstępne do skutecznego kierowania i skutecznego funkcjonowania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przejrzystość jest przedłużeniem słowa „przezroczysty”, który oznacza przejrzenie, nic ukrytego i z czym jest związana uczciwość, otwartość i wiarygodność. Jednym z największych wymagań przywódców kościoła jest, aby członkowie kościoła mogli zaufać swoim liderom. Jednak bycie odpowiedzialnym przed naszymi wyborcami nie jest na pierwszym miejscu. Główny to nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Rzymian 14:12 „A więc każdy z nas zda sprawę Bogu za siebie ”. Rzeczywistość jest taka, że ​​kiedy ignorujemy odpowiedzialność przed Bogiem i sami stajemy się dla siebie prawem, to nieuchronnie prowadzi to do  braku właściwej oceny tego, co mówisz lub co robisz. Podejmujemy ten temat z różnych powodów przypadki niedyskrecji w przywództwie. Apel do polskich przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Apeluję do wszystkich przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce od lokalnego Starszego Zboru, Przewodniczących Diecezji, Całej Rady Kościoła i wszystkich pastorów i aktywistów zborowy, zaprzestańcie tajnej działalności, zaprzestańcie tworzyć tajne grup, zaprzestańcie tworzyć dokumenty „ŚCIŚLE TAJNE”. Otwórzcie szeroko drzwi do swojej działalności, niech wszystko będzie jawne i przejrzyste jak światło słoneczne (E.G. White, Nauki z góry Błogosławieństwa. ZNAKI CZASU 1989, Rozdział 3, Duch zakonu, str.67.). Odrzućcie szatańską pokusę „będziecie jak Bóg” (Gen.3, 1), „czują się jak bogowie w domu Izraela” (Amos 6, 1 NP.) sami określając, co jest dobre a co złe. Chrystus wyraźnie powiedział, nie ma żadnych tajemnic (Jan 15,15). Starożytna zasada jawności i przejrzystości działania opisana w Rut 4 rozdział, gdzie starszyzna i całe miasto było świadkiem transakcji została zastąpiona tajnością transakcji. Wykluczanie członków zboru (laikat) w przysłuchiwaniu się obradom Rady Zboru i obradom Zjazdów Diecezjalnych i Zjazdom Kościoła jest grzechem:, „jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców” (Jak.2,9). Nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia, gdyż wiele kościołów protestanckich ma szeroko otwarte drzwi dla wszystkich, którzy chcą przysłuchiwać się obradom różnych Rad. Biblijna zasada obecności starców. Jarosław Woźniak 4 listopada 2020 roku Kraków. pomocny link: https://spectrummagazine.org/article/2018/07/18/transparency-and- secrecy-book-acts 2. Reformacja i odnowa https://www.revivalandreformation.org/devotional/rc/christians-to-be-as-transparent-as-sunlight,-february-26 https://www.revivalandreformation.org/ https://adwent.pl/odnowienie-i-reformacja/ 3. Totalne zaangażowanie członków. https://tmi.adventist.org/ https://tmi.adventist.org/tmi-brochure.pdf https://tmi.adventist.org/total-member-involvement-travel-tips.pdf 4. Dotrzeć do świata. Global Mission? https://www.adventistarchives.org/reach-the-world Elektroniczna kopia planu strategicznego kościoła światowego na lata 2015-2020, Reach the World, jest dostępna tutaj, podobnie jak kopia raportu dyrektora ASTR dla Annual Council (2013), w którym podsumowano projekty badawcze, które ukształtowały Reach the World i niektóre najważniejszych ustaleń z badań. We wrześniu 2015 r., Na początku nowego pięciolecia, około osiemdziesięciu światowych przywódców kościoła spotkało się na Konferencji Generalnej, aby omówić sposób realizacji planu strategicznego Reach the World. Dr David Trim przedstawił przegląd planu strategicznego. Poniżej znajduje się zarówno jego tekst, jak i slajdy programu PowerPoint. https://www.adventistarchives.org/201509-trim-slides.pdf https://www.adventistarchives.org/reach-the-world-doc.pdf 5. Małe grupy https://am.adventistmission.org/the-small-group https://www.youtube.com/watch?v=KJrxBzpEeMY&feature=emb_logo 6. Plan studiowania Ducha Proroctwa Wszystko ma swój plan, a Plan Przebudzenia to plan przebudzenia kościoła Bożego poprzez Biblię, Świadectwa dla Kościoła i skoordynowaną modlitwę. Dzięki łasce Bożej, poprzez seminaria, media i modlitwę, systematycznie szkolimy pozostałych chrześcijan, aby głosili orędzia trzech aniołów. https://www.revivalandreformation.org/resources/all/revival-plan-reading-thru-the- testimonies 7. Misja szukania byłych członków Kościoła - Pojednanie z byłymi członkami Kościoła wg “Głos Adwentu 2019-07-08” str. 14 W latach 1965 - 2014 adwentyzm stracił około 13 milionów członków (netto, nie licząc tych co przyszliby do adwentyzmu przez działalność 13 milionów, to prawdopodobnie przy zaniżonych liczeniach około 20 milionów) czyli około 50%, co daje na 10 osób przyjętych 5 odchodzi. W biznesie świeckim mówi się, że nie sposób zdobyć nowego klienta lecz go utrzymać i skłonić do reklamowania firmy i jej produktów. Na takim działaniu powstają fortuny w MLM, marketingu bezpośrednim. Raporty: https://www.adventistarchives.org/2015-general-conference-session-report-membership- audits-and-losses.pdf https://www.adventistarchives.org/2015-general-conference-session-report-%E2%80%93- powerpoint-slides.pdf około 40% (39,25%)