Historia powstania zwyczaju Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ideę tę najpierw propagowali dwaj anglo-katolicy, wielebny Spencer Jones i wielebny Thomas Wattson, którzy opracowali szereg zbiorowych modlitw za jedność. Idea ta trafiła do przekonania Piusowi X, który udzielił jej w 1909 roku papieskiego przyzwolenia, zaś Benedykt XV wprowadził oficjalnie oktawę w 1916 roku do katolickiego kalendarza liturgicznego. Modlitwy były jednoznacznie utrzymane w języku „powrotu” – katolicy mieli się modlić o powrót do Rzymu „innych owiec”, które zbłądziły. W roku 1935 zmieniono charakter modlitw, tak by były to modlitwy nie o „powrót”, lecz o jedność. W ten to sposób stało się możliwe, aby Kościoły chrześcijańskie przyłączyły się do takich modlitw i w ten sposób rozwinęło się to, co odtąd zaczęło się nazywać Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tydzień Modlitw spotkał się z poparciem Światowej Rady Kościołów i każdego roku komisja Wiara i Ustrój dostarcza specjalnych materiałów, tak by protestanci, katolicy i prawosławni mogli ofiarować Bogu podobne modlitwy, „by wszyscy mogli być jedno”. ( źródło: Rewolucja Ekumeniczna-R.M.Brown-PAX-1970- strona:357) Przykład udziału w Tygodniu Jedności Chrześcijan: Nabożeństwo Słowa Bożego odprawione 20 stycznia 2017 r. w parafii Polski-Katolickiej w Łękach Dukielskich w czasie światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Ze strony Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bierze udział Pastor Mirosław Harasim. ( patrz od 40min56sek) Jak Pastor Mirosław Harasim skomentował swój udział w ekumenii: "Brałem, biorę i brać będę udział w podobnych spotkaniach, bo słowo ekumenizm ma wiele znaczeń i kontekstów. Być może ktoś widzi w nim tylko jeden, ja natomiast więcej. A co dobrego wynikło z tego spotkania to ci mogę  kiedyś napisać , ale tłumaczyć sie nie będę." Kraków dnia 30 września 2018 roku. Od 1966 r. materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.  CZYTAJ WIĘCEJ… Nabożeństwo ekumeniczne u adwentystów. CZYTAJ WIĘCEJ... Lista polskich adwentystycznych pastorów biorących udział w modlitwach i/lub spotkaiach ekumenicznych opracowanych przez Watykan: 1.  Mirosław Harasim 2.  Andrzej Siciński 3. Mariusz Majkowski 4. Zbigniew Makarewicz 5. Jarosław Dzięgielewski 6. Paweł Lazar 7. Mirosław Karauda 8. Ryszard Jankowski  Obj. 2, 14.15: “Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.  Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów”.