Judy 3.4: Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.  Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Na czym opiera się fundamentalizm adwentystyczny: Fundamentalizm opiera się na pięciu zasadach wiary chrześcijańskiej, choć możemy wymienić ich więcej, aniżeli te poniższe: 1) Biblia jest dosłownie prawdziwa. W odniesieniu do tych zasad istnieje przekonanie, że Biblia jest nieomylna, zatem jest bez błędu i jakichkolwiek sprzeczności. Bóg zadbał, aby Jego Słowo dotrwało do naszych czasów nieskazitelne, pomimo różnych fałszywych przekładów Biblii. 2) Niepokalane poczęcie i boskość Chrystusa. Fundamentaliści wierzą, że Jezus urodził się z dziewicy Marii i został poczęty z Ducha Świętego, i że był i jest Synem Bożym, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Bóg w postaci Jezusa Chrystusa żył, umarł i zmartwychwstał na ziemi. 3) Zastępcze odkupienie Jezusa Chrystusa na krzyżu. Fundamentaliści nauczają, że zbawienie jest osiągane jedynie dzięki łasce Bożej i wierze w śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy ludzkości. Akceptacja i zachowywanie dekalogu w jego pierwotnym biblijnym zapisie jest konieczne jako wyraz uczniostwa Jezusa. 4) Cielesne zmartwychwstanie Jezusa. Trzeciego dnia po zmartwychwstaniu, Jezus powstał z grobu i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca. Orędownictwo Jezusa jako Arcykapłana w światynie w niebie zbudowanej przez Boga. 5) Autentyczność cudów Jezusa opisanych w Piśmie Świętym oraz dosłowne, przed-milenijne ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię. W czasie gdy powstawał fundamentalizm, świat zaczął przyjmować liberalizm, modernizm i darwinizm, kościół powoli stawał się przesiąknięty działaniem fałszywych nauczycieli. Fundamentalizm był reakcją skierowaną przeciwko zatraceniu biblijnego nauczania. Współczesny kościół zmaga się z postmodernizmem, zeświecczeniem kultury i potrzebuje ludzi, którzy nie wstydzą się zwiastowania ewangelii Chrystusa. Prawda się nie zmienia i potrzebujemy powrócić do fundamentalnych zasad doktryny. Zasady te są podwalinami całego chrześcijaństwa, podobnie jak nauczał Jezus, że dom zbudowany na skale żaden wiatr nie przemoże (Ew. Mateusza 7.24-25). Źródło: https://www.gotquestions.org/Polski/fundamentalizm.html Inne pomocne linki: NACIŚNIJ I CZYTAJ  DR Randy White Ministry Anty ekumeniczne argumenty.