I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką         Obj.19,21. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. Obj.13,8 12 pażdzierniak 2016 roku Watykan. Przedstawiciel GC  SDA w Watykanie. Relacja z Centro Televisivo Vaticano na youtube.com Ganoune Diop jest Director of Public Affairs and Religious Liberty światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przed swoim wyborem w lipcu 2015 na 60-tej Generalne Konferencji w San Antonio, Texas, służył jako łącznik kościelny między kościołem a ONZ w Nowym Jorku i Genewie jako przedstawiciel międzynarodowej społeczności w prawach cywilnych i politycznych. www.adventist.org 1. Adwentyści znowu biegną do Rzymu, tym razem do siedziby głównej jezuitów. Przedstawiciel CG, Ganoune Diopp, i Teda Wilsona uczył sie współpracować po okiem jezuitów. Mamy teraz kolejną organizację GLOBAL PARTNERS. Wciągneli do tej współpracy ADRA, I zastanawiam się, kto teraz następny. Adwentyści buntują się, lecz CG robi swoje, zmienia zasada, przyjaźni się, z kim chce, a wy szara masa cicho, bo was wykluczymy z Kościoła. Jak to powiedział ks. Andrzej Siciński z wydawnictwa ZNAKI CZASU, sprawa jest błaha i nie warto o tym pisać. Rzym, 16-19 paździenik 2018 rok, Kuria Generalna Jezuitów. Przeczytaj więcej informacji klikając TUTAJ