Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?    2 Kor. 6, 14-16 Początek ekumenii w Kościele adwentystycznym. 13. maja 2004 o godz. 18.00 w kościele mariawickim p.w. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 27, odbyło się centralne Nabożeństwo Biblijne zorganizowane przez oddział regionu łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej - To zaszczyt dla mnie być w Waszej świątyni. Z radością jechałem na to spotkanie, spotkanie z ludem bożym - mówił na początku swojego kazania ks. prof. dr hab. Z. Łyko źródło: KLIKNIJ TUTAJ Pastor Z.Lyko pierwszy z lewej 29 października 2007 r. w siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie odbyło sie kolejne spotkanie (ekumeniczne) Ze strony adwentystycznej: Prof. zw. dr hab. Zachariasz Łyko Prof. dr hab. Bernard Koziróg Pastor Roman Chalupka Pastor Paweł Lazar  - zwierzchnik Kościoła ADS Spotkanie upłynęło w miłej chrześcijańskiej atmosferze. źródło: KLIKNIJ TUTAJ "Należy odróżnić ekumenie polegającą na łączeniu się wokół jakiejś idei kosztem kompromisów od kontaktów ekumenicznych, które tak naprawdę są kontaktami międzywyznaniowymi mającymi na celu zapoznanie przedstawicieli innych kościołów z ewangelią.  Zgadzam się, że są granice, których nie można przekraczać. Moim zdaniem, kościół w Polsce ich nie przekroczył. Media bardzo często używają terminu "spotkanie ekumeniczne", czy "nabożeństwo ekumeniczne", ponieważ powszechnie używa się tej nazwy na określenie każdego kontaktu międzywyznaniowego. Jeśli Ty rozmawiasz na ulicy, czy u kogoś w domu z wyznawcą innego kościoła, to też będzie kontakt ekumeniczny. Według mojej wiedzy nie ma z naszej strony mowy o żadnym porozumieniu z Babilonem."     Pastor N.N.  Mój komentarz:, W jaki sposób polska hierarchia komentuje ekumenie, jako kontakty międzywyznaniowe, a laikat, który rozmawia z wyznawcą innego kościoła ma wtedy kontakt ekumeniczny. To nie jest kontakt międzywyznaniowy. Co to znaczy “z naszej strony” ? Czy ktoś zna granice, które zostały już dawno przekroczone? Wspólna idea stworzenia biblii na nowo w postaci BIBLII EKUMENICZNEJ, jest jednym z wielu przekroczeń granicy moralności, etyki i nauki Jezusa Chrystusa i Apostołów. Całkowity triumf Antychrysta w Kościele ADS. Czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w PR należy do ekumenii?   ODPOWIEDŹ  Struktura organizacyjna Polskiej Rady Ekumenicznej, do której należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego:   POPATRZ NA DIAGRAM  Struktura graficzna Polskiej Rady Ekumenicznej: PATRZ WYKRES Struktura Kołowa Polskiej Rady Ekumenicznej:  pobierz wykres Przeczytaj: Jak Warszawscy baptyści wychodzą z ekumenii. CZYTAJ  Encyklopedia Ekumenizmu w Polsce (1964-2014) CZYTAJ CAŁOŚĆ   WĄTEK ADS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intelektualny ekumenistów bełkot, gdzie na białe mówi sie czarne:      “Słowo "ekumenizm" jest używane inaczej w różnych kontekstach. Słowo może odnosić się do jedności wśród kościołów chrześcijańskich na świecie, ale ludzie zazwyczaj używają go do opisania ogólnego poczucia serdecznych relacji, dialogu lub partnerstwa dla projektu.       Historycznie, pierwsze rady kościelne nazywane były ekumenicznymi w tym sensie, że wiele kościołów wchodziło w interakcje, by zdefiniować ortodoksję. Nie jest to sens, jaki jest dzisiaj dany. Niektóre denominacje, takie jak kościoły katolickie i prawosławne, używają go w tym sensie, ponieważ uważają, że są one gwarantami ortodoksji.        Ale nazwanie partnerstwa między chrześcijanami  ekumenizmem doktrynalnym, może być niedoinformowaniem, niewykształcone i naciągane. Duchowa uczciwość jest również potrzebna do identyfikowania i oceny prawdziwej treści relacji między korzeniami.” "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! " Izajasz 5 ===================================================================== Przykład ekumenizmu adwentystycznego w nowej szacie. ks. Mirosław H.                                                                                            księża z ul. Folsal 8, Warszawa. ======================================================================= Kościoły licencjowane i Kościoły nielicencjowane - 501 (c) 3 Film na Youtube.com: O kompromisie słów kilka