Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Gal.5,1 Przynależność organizacyjna Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w PR Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w PR należy do Towarzystwa Biblijnego ma status członka zwyczajnego. (brak daty przystąpienia) należy do: Towarzystwo Biblijne w RP Towarzystwo Biblijne ma status członka stowarzyszonego w Polskiej Radzie Ekumenicznej. (brak daty przystąpienia) należy do: Polska Rada Ekumeniczna W 1957 Polska Rada Ekumeniczna otrzymała status członka stowarzyszonego Światowej Rady Kościołów. należy do: Światowa Rada Kościołów The World Council of Churches Strony www: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w PR Towarzystwo Biblijne w RP Polska Rada Ekumeniczna Światowa Rada Kościołów ( The World Council of Churches) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi Obj. 17,5 I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Obj.18,3-5