Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.  A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 2 List do Tesaloniczan 2 Dnia 20 stycznia 2015 roku nie ma demokracji w Kościele adwentystycznym. Dwie osoby tj. ks. Marek Rakowski i ks. Jarosław Dzięgielewski dokonały zamachu stanu i usunęły tego dnia demokrację w Kościele ADS z wszelkich możliwych miejsc i zastąpiły ją bliżej nieokreślona formą ustroju kościelnego, mianowicie ustrój przedstawicielski. Było tak przed 20 stycznia 2015 roku: Jest tak, po 20 stycznia 2015 roku: W Kościele ADS postępuje klerykacja czyli rządy kleru (pastorów). Ta antydemokratyczna tendencja zwana "cezaryzmem", czyli rządy jednego człowieka jakże często przechodzące w autokratyzm. Trudno znaleźć określenie laikatu i jego praw i obowiązków, za to księża maja własne spisane prawa. Jak powinna wyglądać demokratyczne podejście do laikatu i starców. CZYTAJ Jedną z pierwszych form nie-demokratycznej działalności jest powoływanie przez władze koscielne tajnych rad, które obraduja tajnie, zakaz wstępu na posiedzenia i zakaz dostępu do archiwum. Archiwa sa tajne aż do końca świata. Żadne Prawa Zborowe nie dało klauzuli tajności posiedzeniom jakichkolwiek Rad wybranych przez członków kościoła. Czytaj pismo ks. Piotra Stachurskiego o tajności posiedzeń Rady Zboru. CZYTAJ STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE ROK IX: 1993 Nr 2 (32) stron: 162 FUNDACJA EKUMENICZNA "TOLERANCJA" WARSZAWA ZACHARIASZ ŁYKO “KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO” Str. 19 USTRÓJ Kościół Adwentystyczny posiada ustrój demokratyczny,  przedstawicielski, wypływający z apostolskiej idei powszechnego kapłaństwa wierzących. Najwyższa władza w Kościele należy do ogółu wyznawców, duchownych i świeckich, którzy wykonują ją za pośrednictwem swych przedstawicieli i pochodzących z wyborów reprezentatywnych jednoosobowych i kolegialnychorganów zarządu kościelnego wszystkich szczebli. CZYTAJ CAŁOŚĆ
= Moje zapytanie o demokrację w Kościele ADS skierowane do centrali europejskiej, której podlega  Kościół ADS w Polsce. Seventh-Day Adventist Church Trans-Europian Devision odpowiedział, że w Kościele ADS jest demokracja i to przedstaicielska demokracja.