Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga naszego. Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie; co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną. Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły. Iz. 40,3-5 Apeluję do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, aby wypisali się z Polskie Rady Ekumenicznej.   http://adwent.org/index_htm_files/pre-kolo.pdf Apeluję do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, aby przeciwstawili się i zaprotestowali przeciwko wszelkim procesją z krucyfiksem i w gronie hierarchów rzymsko-katolickim i protestanckim gdzie bierze udział pastor  Ryszard  Jankowskiego.  https://youtu.be/6dNtpd8hOt8 Jezus powiedział: “Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.”  Mat.10:26 Droga adwentystyczna do Polskiej Rady Ekumenicznej. 1. Przystąpienie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce do Towarzystwa Biblijnego (TB). Zaakceptowanie ekumenicznego statutu Towarzystwa Biblijnego. Rok 1996? 2. Towarzystwo Biblijne przystępuje do Polskiej Rady Ekumenicznej  (PRE) ze swoimi członkami m.in. Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, jako członek stowarzyszony. Rok 1996? Kłamstwa hierarchii ADS z ulicy Foksal-8, że nie należą do PRE pozostają kłamstwami, gdyż fakty - owoce - świadczą o tym. Jedynie pastor Remigiusz Krok z Lublina bronił, na facebook.com kłamstw ADS. Logika tej obrony była po prostu śmieszna. Napominam powtórnie pastora, aby nie wysyłał swoją żonę na spotkanie ekumeniczne kobiet, które prowadzi ksiądz KK. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce powinien w momencie przystąpienia Towarzystwa Biblijnego do PRE wystąpić z Towarzystwa Biblijnego. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce powinien w momencie przystąpienia do Towarzystwa Biblijnego Kościoła Rzymsko-katolickiego (KK) wystąpić, z uwagi na wielo wiekowe prześladowanie Towarzystwa Biblijnego przez KK. Skutki ekumeniczne (fakty). 1. Udział w produkcji sfałszowanej biblii tzw. BIBLIA EKUMENICZNA. usunięcie wielu wersetów i słów, co skutkowało podobieństwem do biblii Świadków Jehowy. dodanie słowa “dla” do dekalogu i zrobienie układu graficznego dekalogu, że jest 9 zamiast 10 przykazań 2. Branie udział z KK i upadłym protestantyzmem w procesjach spod znaku bałwochwalczego krucifiksa. 3. Bratanie się z KK i upadłym protestantyzmem na wszelkich ucztach i sympozjach. Sprzedali was za miskę soczewicy!!! Płaczę i boleję nad tym. Nadmieniam, że w Piśmie Świętym są opisy spisków przeciwko ludowi Bożemu.  Czasy nie zmieniły się, spiski, tajne sprzysiężenia były i są, lecz smutne jest to, że hierarchia z FOKSAL-8 bierze w tym udział.  A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Dzieje Apostolskie 23:12  A oni rzekli: Nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zaginie pouczenie kapłana ani rada mędrca, ani słowo proroka! Nuże, pobijmy go jego własnym językiem i baczmy na każde jego słowo! Księga Jeremiasza 18:18 Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Księga Psalmów 83:4 Pozostałe zaś sprawy Zimriego i jego spisek, jaki uknuł, wszystko to opisane jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. 1 Księga Królewska 16:20 Boże, Ty znasz głupotę moją, A winy moje nie są ci tajne. Księga Psalmów 69:6 I wiele tym podobnych. Apel o skończenie komentowanie wydarzeń politycznych, społecznych i kuturowych, gdyż Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie został powołany, aby brać czynny udział w życiu medialnym tego upadającego świata. Zagrożenia to: 1. Subiektywna relacja i ocena danych zjawisk 2. Media w swoich relacjach nie są obiektywne 3. Trudno określić źródła wiadomości 4. Trudno określić cele i zamiary sprawozdawców. Medialne wpadki adwentystcznej hierarchii i wspieranie tego świata. 1. Dzisiejsza decyzja (15 czerwca 2020) Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie “Bostock przeciwko Clayton”, jest przełomową decyzją o daleko idących konsekwencjach w dziedzinie praw obywatelskich, w tym wolności religijnej. W orzeczeniu różnicą głosów 6:3 Sąd Najwyższy orzekł, że artykuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 r. chroni jednostki przed dyskryminacją ze względu na orientacją seksualną lub tożsamość płciową... Kościół Adwentystów Dnia Siódmego popiera ochronę osób LGBT w miejscu pracy a także ich prawo do wolności religijnej... Z tych powodów Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dalej będzie wspierał prace nad ustawą „Uczciwość dla wszystkich” i wzywa Kongres USA do jej uchwalenia. Źródło: AAI Uwaga moja:  Generalna Konferencja adwentystyczna zapomniała co Pismo Święte mowi o LGBT. Jest to jeden z elementów konia trajańskiego, którego adwentyści wprowadzili do swojego środowiska. Proszę nie zapominać, że w koniu trojańskim było 30 rycerzy greckich, który doprowadzili do upadku Troję. 2.7 CZERWCA 2020 W imieniu wszystkich członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wydziale Transeuropejskim, wyrażamy głęboki smutek i współczucie dla rodziny George’a Floyda. Floyd, nieuzbrojony czarnoskóry, zmarł 25 maja po tym, jak biały policjant, Derek Chauvin, klęczał na jego szyi przez dziewięć minut, podczas gdy Floyd wielokrotnie skarżył się na problemy z oddychaniem. Źródło: AAI 3.  27 stycznia 2020 r. Dzisiejsza 75. rocznica wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau przypomina, iż żadna ideologia zakładająca dla swej realizacji krzywdę  drugiego człowieka nigdy nie powinna być stawiana wyżej niż proste Boże przykazanie: „Nie zabijaj”. Źródło: AAI 4. 3 STYCZNIA 2020 Przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wyrazili szczere współczucie dla osób dotkniętych pożarami, które szaleją obecnie w całej Australii. Jorge Munoz, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Australii, powiedział, że jest zszokowany i zasmucony trwającą tragedią. Źródło: AAI