A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu, albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Jer 2:18 Gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi.  Jer 2:25 Rok 2020 w działalności ekumenicznej Kościoła Adwentystycznego w Polsce pod przewodnictwem ks. Ryszarda Jankowskiego. 1. 15 stycznia 2020 roku w Warszawie. Jak informuje Polska Rada Ekumeniczna na swojej stronie internetowej odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2020, w którym uczestniczyli członkowie i członkowie stowarzyszeni w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce jest członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej (patrz diagram). W spotkaniu tym brał udział Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce ks. Ryszard Jankowski wraz z ks. Andrzejem Sicińskim. Ekumenia ADS 2. 25 stycznia 2020 roku Lublin. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie należący do Diecezji Wschodniej bierze udział w Tydzieniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie 18-25.01.2020. Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim, Sekcja Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych KUL, Polska Rada Ekumeniczna oddział Lublin oraz Miasto Lublin zapraszają do udziału w spotkaniach, które z tej okazji będą miały miejsce w Lublinie 3. 20 stycznia 2015 roku Warszawa. Piąta rocznica “Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski. dnia 20 stycznia 2015 roku. Część apelu: “...Dlatego apelujemy do wszystkich chrześcijan w Polsce, by na nowo odkryli wartość dnia Pańskiego jako dnia wspólnotowego i rodzinnego świętowania w duchu wiary. Jego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Eucharystii przeżywane zgodnie z tradycją swojego Kościoła. Przypomnijmy sobie nawoływanie zawarte w Liście do Hebrajczyków: „Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem…” (Hbr 10,25a). Jako pasterze Kościołów w Polsce wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które mają na celu zachowanie świątecznego wymiaru niedzieli, przywracanie w przestrzeni społecznej jej uroczystego charakteru oraz troskę o zgodne z chrześcijańskim duchem formy niedzielnego wypoczynku. Pragniemy przy tym podkreślić, że szanujemy inne rozumienie dnia świętego. Dlatego kierujemy nasz apel także do tych, od których zależy społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce:    - apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej;     - apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;     - apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie rozwiązania prawne, które uszanują w naszej ojczyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku i świętowania;     - apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak aby człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;     - apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa...”  CAŁOŚĆ APELU Rozmyślania dla ADS: Święto w niedzielę czy w szabat? Czy popieranie PRE to popieranie niedzieli jako Dnia Pańskiego? 4. 23 stycznia 2020 r. Warszawa.  Centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie tym brał udział Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce ks. Ryszard Jankowski. 23 stycznia 2020 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne  w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i jednocześnie nabożeństwo upamiętniające 20. rocznicę podpisania w tymże kościele deklaracji o wzajemnym uznaniu Sakramentu Chrztu Świętego podpisanego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej (oprócz Kościoła Chrześcijan Baptystów). Kazanie wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i jednocześnie metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Obecni byli chrześcijańskie, należący do różnych Kościołów, nie tylko z Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, ale także z Kościoła Katolickiego Mariawitów i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Moje podsumowanie: TRAGEDIA !!! 5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oficialnie potwierdził organizowanie  nabożeństw ekumenicznych. czytaj całość „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna”: “Czytanie słowa Bożego, wspólna Modlitwa Pańska, „Pod Twą obronę”, modlitwy dziękczynienia i kolekta darów dla potrzebujących oraz spotkanie przy stole to ważniejsze elementy programu nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. ” niedziela.pl 25 stycznia 2020 roku to data, która przejdzie do historii jako oficialne przyznanie się do działalności adwentystycznej na polu ekumenii. Nie bedzie już ukrywania się i zaprzeczania oczywistych faktów. Dokonało się też zbliżenie adwent.pl z niedziela.pl. Mamy tutaj kolejny znak czasu. 6. 27 marca 2019 roku. Niedziela Lubelska. Spotkanie ekumeniczne. Ewangeliczne piękno niewiast. Wieczorne nabożeństwo Słowa, sprawowane pod przewodnictwem ks. prof. Sławomira Pawłowskiego w kościele akademickim KUL w ostatnią środę marca, prawie w całości animowały kobiety, głównie małżonki duchownych ewangelickich i prawosławnych. One bowiem były głównymi bohaterkami ekumenicznej debaty „Małżeńska jedność w duchownym”. Dziękując wszystkim za udział w debacie, ks. S. Pawłowski podkreślił, że na poziomie ekumenicznym była to pierwsza debata żon duchownych w Polsce. niedziela.pl W debacie żon duchownych, którą poprowadzili s. Anna Bieńkowska i ks. prof. Sławomir Pawłowski, wzięły udział: Renata Makula (Kościół ewangelicko-augsburski), Katarzyna Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Urszula Wółkiewicz z Kościoła zielonoświątkowego i Magdalena Czyrynda- Koleda w Kościoła prawosławnego. Oczekuję teraz spotkania ekumenicznego dzieci duchownych ewangelickich, protestanckich i prawosławnych, a może jeszcze jakiś inaczej wierzących. 7.W dniu 1. lutego 2020 r. w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.  Nabożeństwo ekumeniczne w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (TBwP). Przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego był jego Zwierzchnik, pastor Ryszard Jankowski. Cztery osoby z ADS towarzyszyły Zwierzchnikowi ADS, co widać na załączonym zdjęciu. Źródło: Towarzystwo Biblijne w Polsce: ZOBACZ Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce jest członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce i zgodnie ze statutem TBwP  §7, 2 punkt. 3)  zobowiązał się do: organizowania nabożeństw ekumenicznych, nabożeństw biblijnych i spotkań o charakterze modlitewnym; propagowanie ducha ekumenizmu, pojednania i szerzenia chrześcijańskiej współpracy i współdziałania w duchu Ewangelii. Towarzystwo Biblijne w Polsce należy do Polskie Rady Ekumenicznej jako członek stowarzyszony. Logicznie wnioskując Kościół ADS należy do Polskiej Rady Ekumenicznej i stąd jego hierarchia aktywnie bierze udział we wszelkich działaniach ekumenicznych. Towarzystwo Biblijne w Polsce zarząd. Zródło Pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) - stoi, trzeci z prawej strony. Ks. prof. Krzysztof Bardski - Wiceprezes (Kościół Rzymskokatolicki) - stoi, czwarty z lewej strony.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP oficjalnie rozpoczął działalność ekumeniczną dnia: 25 stycznia 2020 roku W tym dniu na czele Kościoła adwentystycznego stali: Przewodniczący:ks.pastor Ryszard Jankowski i Sekretarz: ks.pastor Marek Rakowski “I jeszcze się pytacie: Czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: Stołem Pana można wzgardzić.” Mal.1,7 ADS